...
سبد خرید
0
سبد خرید
0
سبد خرید
0
گل پارچه ای نگین دار مشکی (۱۰ عدد گل)

تومان25.000تومان80.000

واحد فروش : 10 عددی

کاربرد : شکوفه های نگین دار، دوختنی هستند و با چسب پارچه، چسب حرارتی و چسب نگین هم قابل مونتاژ است.

بیشترین کاربرد جهت تزئینات لباس ( مخصوصا لباس کودکان ) ، ملزومات جشن تکلیف ، کیف و کفش و … می باشد.

عرض :‌ ۳ سانتی متری – ۵ سانتی متری

Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.