...
سبد خرید
0
سبد خرید
0
سبد خرید
0
کش گن دوزی 27 سانتی

تومان50.000

دسته بندی ها ,
دسته بندی ها ,

عرض : 27 سانتی متر

 

کاربرد : انواع مختلف گن و شکم بند وجود دارد که ماده ی اصلی آن ها کش گن است. کش گن دارای عرض متفاوتی است و بسته به کاربردی که دارد در اندازه های محتلف مورد استفاده قرار می گیرد. ویژگی مهم این کش  سفت و محکم بودن آن است. اگر کش بیش از حل ضعیف باشد کاربرد اصلی گن از بین می رود و بی فایده می شود.

 

رنگ : کرمی

Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.