...
سبد خرید
0
سبد خرید
0
سبد خرید
0
کش عرض ۳ سانت

تومان7.500

دسته بندی ها ,
دسته بندی ها ,

کاربرد : کش های خیاطی معمولا با عرض های 2 و 3 و 4 و 5 و رنگ های سفید و مشکی عرضه میشوند و برای فرم دادن به کمر لباس و شلوار و مچ آستین و دم پای شلوار استفاده میشوند .

Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.