...
سبد خرید
0
سبد خرید
0
سبد خرید
0
پی دی اف کتاب crchet-animal-slippers

تومان12.500

دسته بندی
دسته بندی

معرفی:

با این مجموعه زیبا از الگو های بافتنی، پاپوش های طرحدار برای اعضای خانواده بسازید. ابتدا نوع پاپوش را انتخاب کنید(کفش یا چکمه) سپس اندازه خود را انتخاب کنید. و در نهایت یکی از 20 سر حیوان مختلف را برای اتصال روی ان انتخاب کنید. ایرا روت بخاطر الگو های ساده اش که شامل عکس های گام به گام و نمودار قلاب بافی در کنار الگو های نوشتاری است شهرت دارد.

زبان کتاب: انگلیسی

تعداد صفحات: 267

Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.