...
سبد خرید
0
سبد خرید
0
سبد خرید
0
کاپ سینه اسفنجی جک دار بدون فنر

تومان35.000

ابعاد : 13 سانتی متر * 18 سانتی متر

کاربرد : کاربرد اصلی سوتین جک دار، فرم دادن و حالت دادن به سینه است. استفاده از سوتین جکدار، موجب فرم زیباتر سینه می‌شود. سینه بندهای جک دار؛ که به آن سوتین اسفنجی نیز میگویند، مانع از افتادگی و شل شدن سینه ها به مرور زمان می‌شوند.

Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.