...
سبد خرید
0
سبد خرید
0
سبد خرید
0
کاغذ الگو کرافت ساده 10 عددی

تومان35.000

دسته بندی ها ,
دسته بندی ها ,

کاربرد : کاغذ کرافت مناسب برای الگوی خیاطی، بسته بندی پوشاک، کاغذ بیمارستانی و برای نانوایی ها، فروشگاههای غذاهای آماده مصرف و تولید کنندگان دستمال کاغذی است. کاغذ کرافت مورد استفاده تولید ورق کارتن، تولید کنندگان پاکت سیمان و همچنین تولید ساک کاغذی است.

موجود

Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.