...
سبد خرید
0
سبد خرید
0
سبد خرید
0
کاغذ الگو روغنی نیمه شفاف 10 عددی

تومان52.000

دسته بندی ها ,
دسته بندی ها ,

کاربرد : برای انتقال طرح و الگو کشی در خیاطی همچنین به عنوان کاغذ شیرینی پزی نیز قابل استفاده است .

فقط 2 عدد در انبار موجود است

Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.