...
سبد خرید
0
سبد خرید
0
سبد خرید
0
کاغذ الگوی کرافت هندی 10 عددی

تومان35.000

دسته بندی ها ,
دسته بندی ها ,

کاربرد : کاغذ کرافت هندی که از رایج ترین کاربردهای آن جهت استفاده برای خیاطی به عنوان کاغذ الگو، در فست فود و ساندویچی به منظور دورپیچ ساندویچ و در میوه فروشی و تره بار برای قرار دادن در جعبه میوه یا جهت پیچیدن میوه برای نگهداری آن در مدت زمان بیشتر است.

ابعاد : 100 سانتی متر * 70سانتی متر

موجود

Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.