...
سبد خرید
0
سبد خرید
0
سبد خرید
0
کارگاه گلدوزی ژله ای مدل بیضی سه عددی

تومان115.000

کاربرد : وسیله‌ای برای نگه داشتن پارچه گلدوزی که استفاده از آن بسیار مفید و عدم استفاده از آن تقریباً غیرممکن است. معمولاً در سه جنس چوبی و پلاستیکی و ژله ای در بازار وجود دارد.

ناموجود

Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.