...
سبد خرید
0
سبد خرید
0
سبد خرید
0
ژانت سینه سایز بزرگ

تومان110.000

کاربرد : ژانت کاپ سینه خیاطی (بالشتک یا میز اتو کاپ سینه نیز گفته می شود) وسیله ای بسیار مفید برای اتو نمودن قسمت های سینه و جلو انواع لباس های مجلسی و… که دارای کاپ سینه می باشند. از بالشتک کاپ سینه برای اتوی لباس های دارای کاپ سینه مانند لباس شب و نامزدی استفاده می کنند.

ناموجود

Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.