...
سبد خرید
0
سبد خرید
0
سبد خرید
0
چسب e8000 50 mil

تومان45.000

دسته بندی ها ,
دسته بندی ها ,
  • مناسب برای کارهای جواهردوزی و کارهای نمدی
  • از چسب e8000 برای انواع سنگهای پایه دار در هنر جواهردوزی اعم از گلسینه و تزئینات پارچه و لباس استفاده می شود.
  • همچنین میتوانید از این چسب برای چسباندن نمد، جیر و چرم نیز استفاده کنید.

موجود

Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.