...
سبد خرید
0
سبد خرید
0
سبد خرید
0
چسب ماتیکی 9 گرمی

تومان15.000

دسته بندی ها ,
دسته بندی ها ,

کاربرد : نوشت افزار چسب ماتیکی برای چسباندن کلیه فرآورده های سلولوزی،مقوا و کاغذ کاربرد دارد و از آن برای چسباندن ماکت ها، چسباندن پاکت نامه و کاردستی ها استفاده می شود. چسب های ماتیکی به صورت پیچی باز می شود و همین مورد کمک می کند تا بهتر مورد استفاده قرار گیرد.

موجود

Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.