...
سبد خرید
0
سبد خرید
0
سبد خرید
0
پک 12عددی سنجاق شماره 2

تومان4.000

دسته بندی
دسته بندی

سنجاق قفلی در خیاطی پارچه را در جای خود نگه می دارد و از جا به جایی الگو روی پارچه جلوگیری می کند. همچنین هنگام دوخت باز نمی شود و شما را خسته نمی کند. این سوزن در طیف وسیعی از جنس، رنگ و اندازه وجود دارد. جنس سنجاق از استیل، برنج یا فولاد است که با پوششی از نیکل، طلا یا رنگ ساخته شده. تنوع سایز آن نیز مانند تنوع جنسش، زیاد است.

موجود

Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.