...
سبد خرید
0
سبد خرید
0
سبد خرید
0
پک 10 متری فنر فولادی روکش دار (کپی)

تومان65.000

دسته بندی ها ,
دسته بندی ها ,

کاربرد : از این فنر عمدتا در زیرسازی دامن لباس عروس استفاده میشود . این فنر بخاطر ساختار ایستا و محکم خود قابلیت نگهداشتن سنگینی پارچه های دامن عروس را به خوبی داراست . فنر های روکش دار نسبت به نمونه بدون روکش امنیت و راحتی بالاتری هنگام عبور ازلیفه ها دارند .

موجود

Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.