...
سبد خرید
0
سبد خرید
0
سبد خرید
0
پک گونیای جزوه نویسی 1/4 و 1/2

تومان16.000

دسته بندی ها ,
دسته بندی ها ,

کاربرد : خط كش جزوه نويسي ابزاری هستش که به مربیان و هنرجویان خیاطی کمک می کنه تا الگو‌ی پایه خیاطی، الگوی بالاتنه پشت، الگوی بالاتنه جلو و آستین را به سرعت و با دقت در دفتر جزوه نویسی ترسیم کنن

موجود

Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.