...
سبد خرید
0
سبد خرید
0
سبد خرید
0
پک نخ عمامه 16 عددی

تومان92.000

دسته بندی ها ,
دسته بندی ها ,

کاربرد : از نخ عمامه در هنرهای دستی مختلف از جمله هنر روبان دوزی و هنر گلدوزی استفاده می شود. علاوه بر آن در هنرهای دیگری از جمله نمد دوزی نیز از این نخ استفاده های فراوان می شود. به عنوان مثال در هنر نمد دوزی به منظور انجام انواع دوخت های روی نمد ازجمله دوخت حاشیه از نخ عمامه استفاده می‌ شود. از طرفی برای برجسته کردن نقوش در روی پارچه نیز از نخ عمامه استفاده می شود. اگر در مورد نخ عمامه و همچنین الیاف به کار رفته در آن اطلاعات کافی ندارید می توانید با ما تا انتهای این مقاله همراه باشید، تا به صورت کامل شما را با این نخ آشنا کنیم.

موجود

Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.