...
سبد خرید
0
سبد خرید
0
سبد خرید
0
پک سوزن ته گرد کورن فاکس 100 عددی

تومان18.000

دسته بندی ها ,
دسته بندی ها ,

کاربرد : سوزن ته گرد ابزاری است که برای وصل کردن و نگاهداشتن اشیا و اجزا به یکدیگر به کار میرود. طراحی آن بسیار ساده می باشد و طی سالها تغییری نکرده است . نوک تیز آن به راحتی به داخل پارچه و یا کاغذ نفوذ کرده و قسمت ته سوزن که گرد است مانع از خارج شدن سوزن از حفره پارچه یا کاغذ می‌شود.

موجود

Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.