سبد خرید
0
سبد خرید
0
سبد خرید
0
پر خروسی متری

تومان93.000

کاربرد: از این پر برای تزئینات لباس ، ساخت دریم کچر و … استفاده می گردد .

واحد فروش : متر