...
سبد خرید
0
سبد خرید
0
سبد خرید
0
پرلون سوزنی

تومان85.000

دسته بندی ها ,
دسته بندی ها ,

کاربرد : این پارچه بخاطر ماهیت مشبک و انعطاف پذیر خود در دوخت لباس زیر و سوتین استفاده میشود .

واحد فروش : متری

موجود

Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.