...
سبد خرید
0
سبد خرید
0
سبد خرید
0
پایه یک طرفه زیپ چرخ راسته صنعتی

تومان18.500

کاربرد : پایه زیپ جهت دوخت انواع زیپ ها در چرخ خیاطی راسته دوز صنعتی کاربرد دارد . این محصول مناسب انواع چرخ های خیاطی راسته دوز برند های جک، تیپیکال ، زوجی ، ژوکی و … می باشد.

Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.