...
سبد خرید
0
سبد خرید
0
سبد خرید
0
پایه چین دوز چرخ راسته دوز صنعتی

تومان37.000

کاربرد : موارد استفاده ان بیشتر در نما و زیبا جلوه دادن انواع لباس های زنانه و بچگانه، کوسن مبلمان، بالشت، دامن می باشد. اگر بخواهید عملیات چین دوزی را بدون پایه انجام دهید، نتیجه بصورت یکدست و زیبا نمی شود.

موجود

Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.