...
سبد خرید
0
سبد خرید
0
سبد خرید
0
پایه چین دوزی مخصوص چرخ های خانگی مشکی

تومان35.000

که موارد استفاده ان بیشتر در نما و زیبا جلوه دادن انواع لباس های زنانه و بچگانه، کوسن مبلمان، بالشت، دامن می باشد. اگر بخواهید عملیات چین دوزی را بدون پایه انجام دهید، نتیجه بصورت یکدست و زیبا نمی شود

فقط 2 عدد در انبار موجود است

Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.