...
سبد خرید
0
سبد خرید
0
سبد خرید
0
پایه پیچ لول خانگی (ژانومه)

تومان35.000

این محصول مناسب لول کردن و پیچ دادن در لبه های پارچه میباشد

استفاده از این پایه سرعت کار را بالا میبرد همچنین باعث تمیزی در دوخت میشود

موجود

Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.