...
سبد خرید
0
سبد خرید
0
سبد خرید
0
پایه نیش چرخ راسته صنعتی 1/16

تومان40.000

کاربرد :پایه نیش دوز برای دوخت راسته و غیر همسطح لبه پارچه کاربرد دارد و با توجه به سایز پایه اندازه دوخت متغیر است.این پایه مناسب چرخ خیاطی راسته دوز بوده و اتصال آن به صورت پیچی می باشد.

فقط 1 عدد در انبار موجود است

Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.