...
سبد خرید
0
سبد خرید
0
سبد خرید
0
پایه فولدر پیچ چرخ خیاطی صنعتی

تومان115.000

پایه فولدر پیچ برای تاکردن لبه های البسه و پارچه در چرخ های راسته دوز صنعتی استفاده می شود. برای دوخت نوار گان به لب پارچه(به عنوان تزیین)، لبه لباس، لب دامن، دور قاب دستمال، وسایل آشپزخانه و… استفاده کرد.

ناموجود

Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.