...
سبد خرید
0
سبد خرید
0
سبد خرید
0
پایه غلطک دار چرم دوزی چرخ راسته دوز صنعتی

تومان120.000

کاربرد : پایه غلطک دار مجهز به غلطکی عاج دار است که بر روی پارچه حرکت می کند و در مواردی که پارچه ضخامت بالایی دارد مانند قسمت های از دوخت لباس و شلوار جین، و یا دوخت پارچه های پلاستیک و چرم که چسبنده هستند، به راحتی و بدون توقف حرکت کرده و دوخت منظم و زیبایی را ایجاد می کند.

فقط 2 عدد در انبار موجود است

Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.