...
سبد خرید
0
سبد خرید
0
سبد خرید
0
پایه سه کاره پلاستیکی چرخ خیاطی صنعتی

تومان150.000

پایه تی تری T3 یا پایه سه کاره پلاستیکی این پایه قابل استفاده بجای پایه های تک شاخ چپ و راست، پایه مغزی دوزی و پایه اصلی می باشد.

ناموجود

Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.