...
سبد خرید
0
سبد خرید
0
سبد خرید
0
پایه تسمه دار چرخ خیاطی صنعتی

تومان85.000

پایه تسمه دار قابل نصب روی انواع چرخ راسته دوز صنعتی می باشد. از این پایه به جهت عدم ایجاد رد دوخت جهت دوخت انواع پارچه های پشمی،پشم شیشه،الیاف، چرم طبیعی و مصنوعی و موارد مشابه استفاده می شود. تسمه های تعبیه شده روی این پایه هنگام دوخت با حرکت کار پیش بر شروع به چرخش کرده و موجب حرکت روان تر پارچه در حال دوخت می شود.

فقط 1 عدد در انبار موجود است

Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.