...
سبد خرید
0
سبد خرید
0
سبد خرید
0
پایه تانکی چرخ خیاطی صنعتی

تومان225.000

پایه تانکی چرخ راسته دوز مناسب دوخت پارچه های ضخیم این پایه مناسب برای انواع کار فوم،ضخیم و چرمی می باشد که وجود غلطک به حرکت روان و منظم کار کمک میکند و میتوان دوخت زیبا و آراسته ای بر روی پارچه اعمال کرد و به عبور راحت تر پارچه های ضخیم و چرم از زیر پایه کمک می کند.

موجود

Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.