...
سبد خرید
0
سبد خرید
0
سبد خرید
0
پایه آهنربایی فواصل گذاری کد 2

تومان35.000

کاربرد : مگنت سایز کوچک چرخ خیاطی با اتصال روی صفحه چرخ به عنوان راهنما و خط کش دوخت عمل کرده و در خیاطی به شما کمک فراوانی خواهد کرد. جنس این وسیله فلزی بوده و آهنربای بسیار قوی داشته که به صورت محکم به آن متصل می شود. مناسب تمامی چرخ های خیاطی از جمله گلدوزی و راسته دوز است .

موجود

Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.