...
سبد خرید
0
سبد خرید
0
سبد خرید
0
نوار کنفی 4.5 سانتی متری کد 2

تومان15.000

عرض : 4.5 سانتی متری

کاربرد : نوار کنفی معمولاً برای اهداف تزئینی و اتصال لبه‌ها کاربرد دارد.

واحد فروش : متری

فقط 1 عدد در انبار موجود است

Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.