...
سبد خرید
0
سبد خرید
0
سبد خرید
0
نوار گیپور عرض 1.5 سانت سفید و مشکی

تومان24.000

کاربرد:  نوار گیپور یکی از پر استفاده ترین انواع نوار در تزیین مانتو و لباس است که توسط خیاطان و هنرمندان مورد استفاده  قرار می گیرد.

Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.