...
سبد خرید
0
سبد خرید
0
سبد خرید
0
نوار گیپور طرح دار 15 سانت

تومان42.000

دسته بندی
دسته بندی

کاربرد : یکی از مهم ترین و پر کاربرد ترین وسایل در انواع هنر ها به خصوص هنر خیاطی نوار های تزئینی می باشد. از این رو برای خرید وسایل گلدوزی خرید این نوار ها را فراموش نکنید. دنیای نوار های تزئینی بسیار متنوع می باشد چرا که طرح و رنگ های زیادی برای این نوار ها وجود دارد.

عرض : 15 سانتی متر

Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.