...
سبد خرید
0
سبد خرید
0
سبد خرید
0
نوار گروگرن (نوار کتان)

تومان30.000

  • ابعاد: هر رول ۱۸ تا ۲۰ متر با عرض 1 سانتی متری
  • واحد اندازه گیری : توپ ـ رول
  • کاربرد:روبان گروگرن استقامت بالایی در برابر کشیدن دارد و به راحتی پاره نمی‌شود. به همین دلیل در تزئینات گل، هدیه و همچنین در دوخت انواع لباس به خصوص لباس‌های زنانه مجلسی برای عبور فنر کاربرد دارد.
  • رنگ:  سفید – کرمی – مشکی  – مسی 
Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.