...
سبد خرید
0
سبد خرید
0
سبد خرید
0
نوار چسب شیشه جانسون

تومان7.000

دسته بندی ها ,
دسته بندی ها ,

کاربرد : چسبِ نواری یا نوارچسب یکی از انواع بسیار از چسب‌های حساس به فشار است که در انواع مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد. این چسب‌ها از پوشش‌دهی خوبی بر روی نوارهایی از جنس پلاستیک، کاغذ، فیلم پلاستیکی، فویل‌های آلومینیومی و پارچه دارند.

موجود

Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.