...
سبد خرید
0
سبد خرید
0
سبد خرید
0
نوار شاین چهار لاینه

تومان12.000

واحد فروش : متری

کاربرد : نوار تزیینی یکی از پرکاربرد ترین وسایل در انواع هنرها به خصوص هنر خیاطی می باشد. در هنر خیاطی برای تزیینات روی لباس، تزیین روی مانتو، تزیین روی کیف، تزیین روی لباس کودک، تزیینات لباس محلی و … از نوار تزیینی استفاده می شود. این نوار تزیینی روی مانتو مجلسی است و باید به مانتو دوخته شود.

Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.