...
سبد خرید
0
سبد خرید
0
سبد خرید
0
نوار سوارسکی لواشکی

تومان60.000

عرض : ۱.۵ سانتی متر

کاربرد : مناسب خرجکار مانتو،پیراهن و انواع لباس و حتی صندل میباشد

با حرارت اتو میچسبن و سه رنگ بسیار جذاب داره ، برای درست کردن گلسر هم ازش استفاده میشه

یک متری هستند و بسیار درخشان و براق هستند

واحد فروش : متری

 

Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.