...
سبد خرید
0
سبد خرید
0
سبد خرید
0
نوار خرج کار سنتی

تومان13.000

کاربرد: ابزاری برای دیزاین لباس در قسمت های کنار جیب ، یقه ، آستین , لبه های لباس و یا حتی روسری و شلوار و علاوه بر مقوله پوشاک ابزاری برای دیزاین کیف و کفش و هر وسیله جانبی دیگر میباشد. دوختنی و قابل شستشو هستند و بسیار کیفیت بالایی دارند .

عرض نوار 2 سانتیمتر

Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.