...
سبد خرید
0
سبد خرید
0
سبد خرید
0
نوار تور پلیسه 5 سانت

تومان55.000

دسته بندی
دسته بندی

کاربرد : تور پلیسه برای دوخت و تزیین دور یقه، دور بلیتی یقه، دور حلقه آستین، دور مچ آستین، لبه دامن و … کاربرد دارد