...
سبد خرید
0
سبد خرید
0
سبد خرید
0
نوار تزئینی پولکی

تومان37.000

واحد فروش : متری

کاربرد : این نوارها با تنوع زیاد خود راهکار مناسبی برای تمیزدوزی لبه‌های نامرتب کار، دوخت و تزیین سرویس آشپزخانه، تزیین لباس کودکان، نظم دادن به یقه لباس، مناسب در دوخت روتختی و جلوگیری از ریش ریش شدن لباس‌های ظریف مانند ابریشم هستند.

البته موارد ذکر شده تنها بخشی از این کاربردها است. مسلما شما می‌توانید با کمی خلاقیت استفاده‌های بیشتر و  بهتری از این نوارها داشته باشید. به طور مثال از نوارهای رنگی پارچه‌ای برای تزیین جعبه‌های کادو استفاده کنید. در ادامه با چند نمونه از این نوارها آشنا می‌شویم.

Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.