...
سبد خرید
0
سبد خرید
0
سبد خرید
0
نوار تزئینی پولکی طرح گل و سنبل

تومان40.000

واحد فروش : متری

عرض : 5 سانتی متر

کاربرد : برای تزئین مانتو ، لباس های مجلسی ، کیف و کفش و … میتوان از این نوار تزئینی استفاده کرد .

Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.