...
سبد خرید
0
سبد خرید
0
سبد خرید
0
نوار تزئینی مدل ریشه ای

تومان18.000

عرض : 8 سانتی متر

 

نوارهای تزئین مختلف در قسمت‌های مختلف مانند یقه، لبه، آستین، سرشانه، کمر و درزها و در لباس‌های متفاوت مورد استفاده قرار می‌گیرد. از این رو، تنوع بسیار بالایی در جنس، طرح، سایز، ضخامت، رنگ و قیمت دارند.
انواع نواز تزئینی همچنین کاربردهای مختلفی دارند، برخی برای زیبایی کار استفاده می‌شوند، برخی دیگر برای افزایش استحکام و برخی برای وصول هر دو هدف!

 

موجود

Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.