...
سبد خرید
0
سبد خرید
0
سبد خرید
0
نوار اریب چرم

تومان24.000تومان27.000

دسته بندی
دسته بندی

واحد فروش : متری

کاربرد : از جمله کاربردهای مهم نوار اریب می ‌توان به دوخت دور یقه، دور آستین، لبه‌ جیب ها اشاره کرد. با استفاده از آن، کیفیت خیاطی افزایش پیدا کرده و لباس ‌ها زیباتر به نظر می ‌رسند و در نتیجه، ماندگاری لباس‌ های دوخته شده نیز بیشتر می شود . از نوار اریب های چرمی بیشتر برای تزئین لباس مخصوصا لباس های پاییزه و زمستانی استفاده می شود .

 

Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.