...
سبد خرید
0
سبد خرید
0
سبد خرید
0
مغزی خودکار محوشونده حرارتی

تومان5.000

وزن خالص :‌ 2 گرم

کاربرد :‌ خیاط ها و دیزاینر های لباس بیشتر از خودکار حرارتی استفاده می کنند. چرا که این خودکار قابلیت نشانه گذاری و پاک شدن به وسیله حرارت و یا پاک کن را دارد و هیچ گونه مشکلی برای پارچه پیش نخواهد آمد. خودکار حرارتی یکی از پر طرفدارترین لوازم انتقال طرح روی پارچه است که استفاده از آن هم بسیار آسان است.

جنس : پلاستیک

سایر توضیحات : در صورت اتمام رنگ خودکار میتوان مغزی آن را تعویض کرد این کار به لحاظ اقتصادی و حفظ محیط زیست مقرون به صرفه است .

Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.