...
سبد خرید
0
سبد خرید
0
سبد خرید
0
متر اندازه گیری جمع شو اتومات

تومان87.000

دسته بندی ها ,
دسته بندی ها ,

کاربرد:

  • مترخیاطی جمع شو که قابلیت جمع شدن خودکار را دارد.
  • هنگام کارکردن، اندازه گیری به سهولت باز و سپس به صورت خودکار جمع می‌شود.
  • مترخیاطی جمع شو موقع اندازه گیری همیشه در دسترس است و در مواقع برش وقتی اندازه زده شد به صورت خودکار جمع می‌شود، لذا هنگام برش پارچه، متر آسیب نمی‌بیند.

فقط 1 عدد در انبار موجود است

Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.