...
سبد خرید
0
سبد خرید
0
سبد خرید
0
ماسوره چرخ خانگی

تومان5.000

دسته بندی ها ,
دسته بندی ها ,

کاربرد : ماسوره قرقره کوچکی که در پایه چرخ زیر سوزن و نعل و داخل ماکو قرار می‌گیرد و نخ دوم لازم را برای قلاب بخیه تامین می‌کند.

واحد فروش : عددی

موجود

Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.