...
سبد خرید
0
سبد خرید
0
سبد خرید
0
ماسوره صنعتی

تومان5.000

دسته بندی ها ,
دسته بندی ها ,

کاربرد : ماسوره یا بوبین به یک قرقره مخصوص قسمت زیرین چرخ خیاطی گفته می‌شود که درون قاب ماکو جای می‌گیرد. این وسیله نخ را به وسیله یک قلاب از قسمت زیرین چرخ خیاطی به سمت بالا می‌دهد و تشکیل یک زنجیره و در نهایت دوخت می‌دهد. وجود بوبین در چرخ خیاطی جزو بخش‌های اساسی و لازم برای دوخت است.

موجود

Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.