...
سبد خرید
0
سبد خرید
0
سبد خرید
0
لایی پرشین درجه یک

تومان50.000

  • وزن خالص: 95 گرم
  • ابعاد: عرض ۱۵۰ سانتی متر * طول ۱۰۰ سانتی متر 
  • واحد فروش : متر
  • کاربرد: متدوال ترین قسمت های لباس که در آن از لایی پرشین استفاده می شود، سجاف جلو، جادکمه، یقه، مچ، لبه آستین، دمپای دامن یا کت و شلوار است.
  • جنس: لایی پارچه ای همراه با چسب های دونه شکری
  • رنگ: مشکی – سفید 
Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.