...
سبد خرید
0
سبد خرید
0
سبد خرید
0
قیچی همه کاره

تومان60.000

کاربرد : این قیچی ها دهانه کوتاهی دارند و ذاتا قیچی های محکم و مقاومی هستند . برای باغبانی ، برش سیم و در خیاطی برای برش فنر های استخوانی و فنر های حصیری و … قابل استفاده است .

فقط 2 عدد در انبار موجود است

Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.