...
سبد خرید
0
سبد خرید
0
سبد خرید
0
قیچی دالبر مثلثی belltex

تومان245.000

کاربرد : قیچی دالبر ابزاری حرفه ای با کاربرد های فراوان در خیاطی و هنر های مختلف می باشد ، که تنها یکی از آن ها جلوگیری از به اصطلاح ریش شدن لبه های پارچه می باشد . و در ایجاد طرح های زیگزاگی روی لبه پارچه و در چرم دوزی استفاده بسیاری دارد . اما مواردی خیلی جزئی و در عین حال با اهمیت وجود دارند که باعث بهره وری بیشتر از این ابزار می شوند.

ناموجود

Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.